Davranış Bozukluğu Nedir?

Davranış Bozukluğu Nedir? kişide oldukça geniş kontrolsüz şekilde ortaya çıkan davranışları içermektedir. Çoğunlukla karşınızdaki kişilerin temel haklarına ve toplum içerisinde ihlal edilen davranışlar şeklinde nitelenmektedir. Davranış bozukluğu genellikle kanunlar açısından bakıldığı zaman suç teşkil eden hareket ve tutumlardır. Davranış bozukluğu özellikle semptomatik açıdan bakıldığında kişide gelişen saldırganlık durumunun ortaya çıkması, şiddet gösterme, çalmak ve yalan söyleme şeklinde tanımı yapılabilir.

Davranış bozukluğu kişinin ne sıklıkta ortaya çıktığı ya da ciddiyeti, ergenlik döneminde veya çocukluk döneminde sergilemiş oldukları davranışlar ve tutumun çok ötesinde olan davranışlardır. Ayrıca çocuğun göstermiş olduğu tutum ile davranışı birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü davranış bozukluğunda kişinin karşı tarafa yapmış olduğu davranıştan dolayı meydana gelen bir pişmanlık söz konusu olmadığı gibi, aynı zamanda aşırılık göstermektedir. Ayrıca davranış bozukluğu olan kişi yaptığı davranış karşısında hiç bir şekilde merhamet göstermez, aksine çok hissiz ve vurdum duymaz şekilde bir tavır sergilemektedir. Kişideki bu davranış bozukluğu çoğunlukla anti-sosyal bir kişilik bozukluğunun tanısı kriterini göstermektedir.

Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Davranış Bozukluğu, çocuklarda meydana gelen davranış bozukluğu özellikle dikkat eksikliği, öğrenmede güçlük çekilmesi, hiperaktivite, problemler yaşanması ve iletişimde ortaya çıkan bozukluklar şeklinde görülmektedir. Ayrıca ergenlik döneminde sıklıkla ebeveyn ve diğer büyüklerin sözlerinin dinlenmeme ve uymama, dikkat konusunda çocuğun yaşamış olduğu problemler ve bu sebeple hiç bir tepki vermemesinden kaynaklanmaktadır. Hatta depresyon ve anksiyete durumu davranış bozukluğu görülen çocuklarda rastlanılan diğer bir rahatsızlık grubudur. Çocuklarda ve ergenlerde meydana gelen davranış bozukluğu sıklıkla rastlanılan büyük problemdir. Davranış bozukluğunun ergenlik döneminde görülme sıklığı ise, %15 civarına yükselmiştir.

Genellikle ergenlik döneminde davranış bozukluğu erkek çocuklarında tecavüz, hırsızlık ve diğer nitelikli saldırgan davranışlar sıklıkla görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında bazı kişilerin bütün yaşamları boyunca davranış bozukluğunun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat bazı kişilerin ise davranış bozukluğunu ergenlik döneminin bitmesi ve yetişkinlik dönemine geçmesi ile bu durumu tamamen terk ettiği de görülmektedir. Kısacası çocuklarda ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan davranış bozukluğu probleminin geçici durum olabileceği gibi, aynı zamanda bütün yaşamı boyunca devam edebileceği de karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çocuğunda davranış bozukluğu gözlemleyen anne ve babaların mutlaka zaman kaybetmeden uzmana başvurmaları hem kendileri hem de çocukları açısından oldukça fayda sağlamaktadır.

Davranış Bozukluğunun Tedavisi, pek çok çeşitli tedavi imkanı bulunmaktadır. Bu tedavilerden birisi “ailevi müdahaledir” ve anne baba tarafından çocuğunun eğitilerek anti-sosyal davranışların yerine daha sosyal davranışlar için ödüllendirmek ve uygun davranış şekillerini daha iyi pekiştirmesi sağlanmaktadır. Davranış bozukluğunun diğer tedavi yöntemi ise, “çoklu sistem müdahalesidir”. Çoğunlukla bu yöntemde ergende meydana gelen davranış bozukluğunun tedavisi için okul, aile eğer gerekli görülür ise akranları ile beraber terapilerin uygulanması işlemi yapılmaktadır.

Ayrıca bu yöntemde çocuğun ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan agresiflik durumu için davranışlarının kontrol edilmesine yardımcı olacak tekniklerin öğretilmesi esas alınmaktadır. Sonuç olarak davranış bozukluğu ebeveynlerin çocuklarında ortaya çıkan asilik, saldırganlık ve öfke nöbetleri dikkate alınmalı ve en kısa süre içerisinde uzmana başvurularak yardım alınmalıdır. Çünkü erken davranış bozukluğunun tedavisinin yapılması ile toplum içerisinde çocuğun davranış bozukluğunun anti-sosyal kişilik sorunlarının önüne geçilmesinde oldukça yardımcı olmaktadır.