Paranoid Şizofreni Nedir?

Paranoid Şizofreni Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Paranoid şizofreni; her toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastalar dengeli gözükürler ancak altında yatan sorunların anlaşılması bir o kadar güçtür. Paranoid şizofreniler dışarıya herhangi bir belirti vermeden bu durumu içlerinde yaşarlar. Ancak bu kişiler incelendiklerinde yanılgılara sahip, halüsilasyon gören, paronaya sahibi bireyler oldukları saptanmaktadır. Hataların gördükleri halüsilasyonlar görüntü şeklinde veya sadece sesli olabilmektedir. Paranoid şizofren kişilerde uzun süreli devam edebileceği gibi kısa süreli de devam etmesi muhtemel bir durumdur.

Paranoid şizofreni belirtileri

Paranoid şizofrenisi bulunan kişiler genellikle bir şey veya bir kişi tarafından takip edildiklerini düşünürler.
Bu dünyada özel bir görevleri olduğunu ve kendilerinin bu dünyaya özel insan olarak gönderildiklerini düşünürler.
Kıskançlık duygusunu ciddi düzeyde yaşarlar.
Zaman zaman tehdit edici ya da emir verici sesler duyarlar.
Gerçekte olmayan koku ve tatları hissettiklerini söylerler.
Bir inanca saplantılı derecede bağlanıp düşünsel bozukluklar yaşarlar.
Gerçeği yansıtmayan sınırlı düşünceleri başkalarına söyleyip lider olmaya çalışırlar.
Kendi görüşlerine, düşüncelerine katılmayan insanlara karşı aşırı tepkili, öfkeli ve saldırgan olurlar.
Tüm bunların yanında kişilik bölünmeleri yaşayıp kendi kendilerine konuşurlar.

Paranoid şizofreni olumsuz etkileri

Kişilerin olgunlaşmamış, duygu ve düşüncelerinin tam oturmamış gelişmemiş olması.
Aile içinde yaşanan iletişim kopuklukları ve ilişkilerin zarar görmesi.
Paranoid Şizofreni

Kalıtımsal olarak bu hastalığa yatkınlık. Kişilerin aşırı derecede içe dönük bir kişilik yapısına sahip olmaları.
Rahatsızlığın sinsi ve yavaş bir şekilde ilerlemesi.
Hastalığın geç fark edilmesi ve bu nedenle tedavinin gecikmesi.

Paranoid şizofreni teşhisi

Paranoid şizofreni uzun sürelerle ya da aralıklı göründüğünden tedavilerin ihmal edilmemesi çok önemlidir. Tedavi edilemeyen hastaların psikoza girerek hayatla iletişimlerini kopardıkları gözlemlenmektedir. Paranoid şizofreni kişilerde iki şekilde yaşanabilmektedir. Birincisi kişinin kendi içine kapanıp depresif bir ruh haliyle yaşamasıdır. Ancak bu kişilerin rahatsızlıkları tipik depresyon halleriyle karıştırılmaması için teşhislerin çok dikkatli yapılması gerekir. İkincisi bu rahatsızlığa sahip hastalarda  kendini üstün görme, öne çıkartma, lider olma ve özel bir görevi olduğuna inanma gibi davranışlar vardır. Bu kişiler sürekli hayal dünyasında yaşayıp etraflarındaki kişilere sürekli özel olduklarını kanıtlamaya çalışırlar.

Paranoid şizofreni tedavisi

Paranoid şizofreni her hastadan farklı bir şekilde yaşandığından oldukça tehlikeli durumlara neden olabilmektedir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler ömür boyu tedavi altında kalmalıdır. Bu hastalar genellikle akıl hastaneleri gibi yerlerde tedavi edilir. Tedavi için uygulanan yöntemlerde ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanmaktadır. Çok fazla gereksinim duyulduğunda elektroşok tedavisi de uygulanmaktadır. Tedavide asıl amaç paranoid şizofreniye sahip hastaları yeniden topluma kazandırmaktır.

Kronik Paranoid Şizofreni nedir?

Kronik paranoid şizofreni halüsinasyonlu bir deliryum ile kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Halüsinasyon, herhangi bir uyarı bulunmadığında algılanan patolojik bir sansasyon. Nesnesiz bir algıdır. Bu sendrom genellikle ileri yaşlarda kadınlarda görülür. Hastanın zihinsel yapısı normaldir. Hastalığın gelişimi, remisyon süreleri ve şiddet görme anı ile dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Genel olarak, hastalıktan önceki aylarda mesleki güçlükler, ekonomik sıkıntı, boşanma, ölenler gibi belirgin bir olay meydana gelir … Kronik halüsinasyon psikozunu paranoya ve şizofreni gibi sanrılı diğer rahatsızlıklardan ayırmamız gerekir.

Kronik paranoid şizofreni belirtileri şunlardır:

Gerçeklere aykırı sanrılar;

İşitsel varsanılar, nerede hastanın sesleri duyulur;

Suni sanatsal varsanılar, yani dokunma veya şımartmak gibi dokunsal duyumların algılanışı;

Nadiren, görsel halüsinasyonlar veya tat veya koku ile ilgili halüsinasyonlar;

Duygusal bozukluklar.

Kronik paranoiid şizofreni tanısı, birkaç görüşmeden sonra bir psikiyatr tarafından yapılır. Teşhis için başka ek muayene gerekmemekle beraber, kan testi veya beyin görüntüleme gibi bazı testler organik bozuklukların olasılığını ortadan kaldırmak için yapılabilir.
Tedavi

Kronik paranoid şizofreni tedavisi antipsikotik ilaçlara, nöroleptiklere dayanır. Tedavi iyileştirici değildir, ancak hastalığın semptomlarını tedavi eder. Öte yandan, psikoterapötik bakıma ihtiyaç vardır. Sosyal bakım çoğunlukla reçete eder ve hastayı yasal bir bakış açısıyla korur.