Stres Eğitimi

Stres Eğitimi Nedir ? Stres Eğitimi Sunumu

Stres Eğitimi, Birçok kişi günlük hayatın koşturmaları içinde kendini zorlanmış, baskı altında, tahammülsüz, endişeli, incinmiş ve kırılgan hissetmektedir. Tüm bu duyguların bir karması olan stres ise kişi farkında olmadan bir yaşam şekline dönüşmektedir. Sadece manevi açıdan değil fiziksel açıdan da büyük tahribat yaratan stres ile birlikte çarpıntı, kaslarda gerilim, kan basıncında yükselme, terleme, gözlerde kararma gibi değişimler de gözlenir. Stresin kontrol altına alınmadığı durumlarda ise, migren, hipertansiyon, kronik anksiyete, kronik uyku bozukluğu, obsesyon gibi hastalıklar ortaya çıkar. Stres eğitiminin amacı, kişinin günlük hayatı içinde farkına varamadığı duyguları tanımlamasını sağlayarak, strese neden olan durumları ayırt etmesini sağlamak ve stresin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmektir.

Stres eğitimi faydaları nelerdir? Kişinin kendine karşı olan farkındalık duygusu gelişir, problem çözme becerileri güçlenir. Stres eğitimi ile birlikte kişi özgüven ve benlik saygısı kazanır. Bağışıklık sistemi güçlenir. Fiziksel tepkilerini kontrol altına alarak yaşam enerjisini dengeli bir seviyede tutar. Enerjisini doğru kanallara yönlendirme beceresini kazanır ve zihnini arındırır. Stresli ortamı yönetebilme, iletişim becerilerini geliştirme, stres yaratan durumun farkına vararak ortaya çıkan negatif enerjiyi pozitif bir alana kanalize edebilme yeneteneklerini geliştirir.

Yaşam kalitesini ve iş performansını arttır.

Stres eğitimi hangi aşamalardan oluşur? Eğitimin ilk aşaması duyguları tanımlamak, bu duyguların bizde yarattığı etkilerin farkına varmak ve onları bastırmadan doğru şekilde ifade etmeyi başarmaktır. Stres eğitimi asla öfkeyi bastırmayı amaçlayan bir eğitim olarak düşünülmemelidir. Tam aksine bastırdığımız öfkeyi dışarı çıkararak onunla yüzleşmeyi temel alır. Öfke uyandıran, endişe veren, korku uyandıran durumların farkına vararak sorunlar karşısında çözüm üretme yeteneğini geliştirmeyi temel alır. Bu yüzden ikinci aşama sorun çözme eğitimidir. İlk aşamada duygularını tanımlayan kişi ikinci aşamada bu duyguları yönetmeyi öğrenir. Üçüncü aşama beden kontrolü ve nefes egzersizleridir. Kişi öfke anında bedenini kontrol etmeyi öğrenir. Stresli durumda otomatik tepki vermek yerine, seçenekleri görerek tepkiyi seçmeyi öğretir. Böylelikle kişi sonradan pişman olacağı kararları vermez. Stres eğitiminin son aşaması kendinle barışık olmak ve yeniliklere karşı açık olmaktır. Stres eğitiminin sadece öfke kontrolünü içerdiği düşünülmemelidir; stres eğitimi, kişinin farkındalığını yükselten bir yaşam şeklidir.