Unipolar Depresyon Nedir?

Unipolar Depresyon Nedir? Unipolar Depresyon Belirtileri ve Tedavisi Yöntemleri

Unipolar Depresyon

Üzüntü ve keder gibi duygular insan doğasının bir parçasıdır. Günlük yaşamda maruz kalınan bir takım durumlar (yakın birisini kaybetmek, boşanma, hastalık..vb)  insanların mutsuz hissetmesine sebep olmaktadır. Ancak bu olumsuz duygular normal koşullarda kısa süreli yaşanmaktadır. Bu tarz olumsuz duyguların normal bir sürece göre daha uzun ve yoğun yaşanıyor olması, bireylerin major depresyon ya da diğer adı ile unipolar depresyon semptomları geliştirmesine neden olabilmektedir.

Unipolar depresyon en geniş tanımıyla, düşük özgüven ve normalde keyif veren aktivitelere yönelik oluşan ilgi kaybına eşlik eden, sürekli ve kalıcı olarak olumsuz ruh halinde olma durumu olarak karakterize edilmektedir. Mental bir bozukluk olan unipolar depresyon aynı zamanda bireylerin aile, iş ve sosyal hayatlarının yanı sıra uyku, beslenme ve genel sağlık durumlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Unipolar Depresyon’un Sebebi

Unipolar depresyonun tam anlamıyla sebebi henüz bilinmemektedir. Ancak bu bozukluğu tetikleyen birçok faktör olduğu yapılan araştırmaların sonucunda kanıtlanmıştır. Bireylerin günlük hayatta maruz kaldıkları stresten dolayı beyinde bazı kimyasal dengesizlikler meydana gelmektedir. Bu durum bireylerin ruh halinin stabil olmasını engelleyen önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, alkol ve uyuşturucu kullanımı, tıbbi rahatsızlıklar ve steroidler de dahil olmak üzere kullanılan çeşitli ilaçlar da unipolar depresyonu tetikleyen faktörlerdendir.

Unipolar depresyon tanısını almak için gerekli semptomlar genellikle bu bozukluğa sahip bireylerin kendisinden, akrabalarından ya da arkadaşlarından bilgi alınarak tanımlanmaktadır.
Unipolar depresyonun belirtilerinden bazıları şunlardır:

Hemen hemen her gün sinirli ya da üzgün hissetme,
Daha önceden zevk aldığı aktivitelere yönelik ilgi kaybı yaşama,
Ani bir şekilde kilo alma ya da verme, iştah durumunun değişmesi,
Uykuya dalmada zorluk yaşama ya da normalden daha fazla uyuma ihtiyacı,
Huzursuzluk hissi,
Enerji kaybı ve sürekli olarak yorgun hissetme,
Değersizlik ve suçluluk hissi,
Konsantre olma, düşünme ve karar verme konusunda zorluk yaşama,
Kendine zarar verme ve intiharla ilgili düşüncelere sahip olma.

Bireylerin unipolar depresyon tanısı almaları için bu belirtilerden en az 5 tanesine sahip olması gerekmektedir.

Unipolar Depresyon ile Başa Çıkma

Unipolar depresyon, psikoterapi ve ilaç desteğiyle giderilen bir bozukluktur. Bunun yanı sıra kendine zarar verme ve intihar eğilimleri olan bireylerin genellikle hastaneye yatırılarak terapi görmeleri gerekmektedir. Uygulanan terapilerde amaç; bireylere stresle başa çıkma yöntemleri öğretmek, iletişim yeteneklerini geliştirmek, özgüveni arttırmak, hayattan zevk almalarını ve kendi hayatları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak, negatif duygu ve davranış şekilleri yerine daha sağlıklı pozitif davranış şekillerini aşılamaktır.

Unipolar Depresyon, Üzüntü ve mutsuzluk insanlığın bir parçasıdır. Günlük yaşam içerisinde başımıza gelen bir çok olay bireylerin mutsuz olmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu olumsuz hisler kısa süreli yaşanmaktadır. Bu şekildeki olumsuz hislerin normalden uzun süre ve normalden şiddetli sürmesi durumuna majör depresyon veya unipolar depresyon adı verilmektedir.

Unipolar depresyon en kapsamlı tanımı ile düşük öz güven, sürekli ve şiddetli depresif duygu durum ile seyreden ruhsal bozukluktur. Mental bir ruhsal bozukluk olan unipolar depresyon ayriyeten kişilerin yaşamsal faaliyetlerini, iş ve aile yaşamını da olumsuz etkilemektedir.

Unipolar Depresyon Nedeni Nedir?

Unipolar depresyonun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasını tetikleyen birçok etken olduğu bilinmektedir. İnsanların günlük yaşamda başlarına gelen stres verici olayların beyinde kimyasal bozukluklara yol açtığı yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Özellikle beyinden salgılanan serotonin hormonunun azalması gibi etkenler ruh halinin stabil kalmasını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bununla birlikte, alkol ve madde bağımlılıkları, tıbbi hastalıklar, steroidler gibi bazı ilaçlar da unipolar depresyona neden olan etkenlerden bir kaçıdır.

Unipolar depresyon tanısına sahip olmak için yalnızca belirtilere sahip olmak yeterli değildir, bunun yanı sıra aile öyküsünün de incelenmesi gerekmektedir.
Unipolar Depresyon

Aile ve kişinin arkadaşlarından da kişinin yaşamına uygun bilgiler alınarak da tanı koyulabilmektedir.

Unipolar Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Hemen her gün sinirli, mutsuz, üzgün hissetme,
Öncesinde zevk alınan faaliyetlere ve hobilere karşı ilgisizlik,
İştahın değişmesi,
Uykuya dalmakta zorluk çekme veyahut normalden fazla uyuma,
Ajitasyon,
Enerjisizlik,
Sürekli yorgun ve halsiz hissetme,
Değersizlik ve suçluluk duyguları,
Kendini sürekli yalnız hissetme,
Konsantrasyonda bozukluk,
Kendine zarar verme duyguları ve intihar isteği.

Kişilerin unipolar depresyon tanısı alabilmeleri için bu belirtilerden en az 5 tanesini yaşıyor olması gerekmektedir.

Unipolar Depresyon Tedavisi

Unipolar depresyon tedavisi genellikle antidepresan ve bir konuşma terapisi olan psikoterapi destekleri ile tedavi edilebilen bir bozukluktur. Ancak bunun yanı sıra kendisine zarar verme ve intihar yatkınlığı olan kişilerin hastaneye yatırılması daha uygundur. Uygulanan tedaviler bireylerde stresle başa çıkmasını sağlayabilmek, doğru iletişimi öğrenebilmek, öz güveni attırmak ve hayattan zevk almasını sağlamak amaçlıdır. Ancak bu tedaviler ile unipolar depresyon iyileşmiyorsa, çok şiddetli ise ve kronik hale geldi ise bir elektroşok tedavisi olan EKT yardımcı bir tedavi şeklidir.